Vårt arbetssätt förutsätter ett nära samarbete med våra uppdragsgivare. Inför varje uppdrag genomför vi samtal med uppdragsgivare och eventuellt blivande deltagare. Därefter anpassar vi upplägg efter de behov som finns.

 

Till vår hjälp har vi ett antal metoder och verktyg som är väl förankrade i forskning och vedertagna teorier inom bl.a. psykologi och pedagogik.

 

Genom insikt blir individen engagerad och förändringen befäst.