Lagnögruppen arbetar verksamhetsnära, med upplevelsebaserad metodik och utifrån vetenskapliga och vedertagna teorier. Vi arbetar med både korta insatser och längre utvecklingsprogram.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:
- Ledarutveckling
- Grupputveckling
- Förändringsstöd
- Individuell utveckling
- Projektledning